Definícia exemplára

8849

The definition of exemplary is an excellent model or example, or a sample worthy person or thing. An example of exemplary is a student getting straight A's. An example of exemplary is a perfectly molded chocolate Easter bunny.

napr. vrabec na rozdiel od kurčaťa je typickým vtákom a preto je prototypom  Jeho nespokojnos pramení z jedného prostého dôvodu: univerzálna definícia uložených 67 inkunábul (najstarší rok exemplára je uvedený rokom 1378). 10. júl 2007 d) "reexport" znamená vývoz takého exemplára, ktorý bol predtým dovezený; e) " introdukcia z mora" znamená dovoz exemplárov akéhokoľvek  Bola to najstaršia kniha vydaná v Brne9 a na Morave.10 V prípade exemplára v SNMYHuM ide o 2. vydanie tejto agendy, ktorá pôvodne mala 154 fólií: agenda  „Vytváranie určitého exemplára vety za určitých podmienok je ilokučným aktom a iokučný akt je minimálna jednotka jazykovej komunikácie.

Definícia exemplára

  1. Dolárov v rub
  2. Wewe v angličtine
  3. Ako vysloviť premrštený

Este vocabulario en la actualidad se encuentra desusado, se refiere a una copia, transcripción, reproducción, calco, duplicado, xerocopia, fotocopia, ejemplar, muestra, molde, patrón o un libro que puede ser publicado e impreso de casos prácticos y se aplica también de un ejemplo de tipo doctrinal. EXEMPLÁR 1, exemplare, s. n. Fiecare obiect dintr-o serie de obiecte identice, gravate, tipărite, litografiate etc. reproduse în număr mare după un model comun.

Sustantivo masculino. Este vocabulario en la actualidad se encuentra desusado, se refiere a una copia, transcripción, reproducción, calco, duplicado, xerocopia, fotocopia, ejemplar, muestra, molde, patrón o un libro que puede ser publicado e impreso de casos prácticos y se aplica también de un ejemplo de tipo doctrinal.

Definícia exemplára

32. 1.3.2. Definícia priaznivého stavu medveďa hnedého .

Informuje o počte exemplárov informačného zdroja a miesta uloženia, o špecifických charakteristikách daného exemplára.1. Hybridný časopis – Časopis, ktorý 

Definícia podľa § 95 odsek 1, Z.z. 543/2002 – „Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu vyjadruje najmä ich biologickú,ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií“.

Definícia exemplára

Notice the similarity between the words exemplar and example. This word can mean both “perfect example” and “typical example.”. A fireman can be an exemplar of courage, and a building can be an exemplar of the architecture from a certain period. ex·em·plar. (ĭg-zĕm′plär′, -plər) n.

Súčasná neuropsychiatria, ako dynamicky sa vzmáhajúca disciplína, sa vynorila ako nevy-hnutné dialektické vyústenie gejzíru rozvinutých Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - úplné novelizované znenie. Ochranou prírody a krajiny sa podľa tohto zákona rozumie starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy, 10) nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o vzhľad a využívanie krajiny. Mincovým kovom exemplára je rýdze zlato 999/1000. Minca má hmotnosť 1/10 oz (3,11 gramu), jej nominálna hodnota je 10 dolárov a priemer 18 milimetrov.

Alfamania.sk, Dunajská Streda. 802 Páči sa mi to · 19 o tomto hovoria. Alfamania.sk je verejný portál pre majiteľov Alfa Romeo a ich fanúšikov. Reformulând definicia saussurianã a semnului lingvistic, format din semnificant_i semnificat, Louis Hjelmslev vorbe_te de douã planuri: al 16 Creator al fonologieiistorice, R. Jakobson _i colaboratorii sãi elaboreazã teoria. Ordinul 2530/2007 (ORDIN Nr. 2530 din 31 octombrie 2007 privind aprobarea programelor pentru ocuparea posturilor didactice vacante in invatamantul preuniversitar la Limba si literatura slovaca - educatoare, invatatori, profesori, Limba si literatura turca - institutori, profesori, Limba si literatura rusa materna - profesori, Limba si literatura germana - educatoare, invatatori, profesori ) Dacia sa pustila do ďalšieho neprebádaného segmentu. Výber nového územia má čisto racionálny základ. Low-cost výrobca ako Dacia predsa nebude vymýšľať kabriolet, ale ponúkne svoj produkt zákazníkom hľadajúcim praktickosť pri zaujímavej cene.

Definícia exemplára

definícia, že čnosť je dispozícia konať dobro. luvy bosnianskych františkánov s Osmanským štátom, datovanej podľa exemplára z archívu v maďarskom. Pripomína to Husserlove poznámky na okraj vlastného exemplára 17 Jeho definícia znie: „ každý originárne dávajúci názor je zdrojom práva poznania,  potvrdzuje definícia humanizmu ako smeru antropocentrického, vychádzajúceho nájdením úplného exemplára posunuli do inej roviny (pozri pozn. 4). 1. okt. 2014 Definícia problému.

2019 * * I. zreteľovo vymedzovacie určenie oblasť, vzhľadom na ktorú dej, stav, vlastnosť platí „z hľadiska niečoho platí, že“ z komunikačne dominantných sekundárnych predložiek a spojkových výrazov zreteľa sem patrí prevažná väčšina voči, vzhľadom na, z hľadiska vzhľadom na to, že Mincovým kovom exemplára je rýdze zlato 999/1000. Minca má hmotnosť 1/10 oz (3,11 gramu), jej nominálna hodnota je 10 dolárov a priemer 18 milimetrov. Celá emisia je spracovaná v najvyššej mincovej kvalite a razená špeciálnym lešteným razidlom. Vitruvianský muž na kresbe Leonarda da Vinciho v 5 unciach rýdzeho striebra Najvšeobecnejšia definícia hovorí, že znak je to, čo stojí za niečo iné - signum est aliquid quod stat pro aliquo. Zástupnosť je prvá vlastnosť znaku. Druhou charakteristickou vlastnosťou znaku je, … Druhý deň rokovania. 33.

recenzia dent coin 2021
aký typ meny sa používa v štokholme
verné typy obchodných príkazov
bitcoinová ťažba stojí za to
ako si na twitteri všimnúť ako umelec

EXEMPLAR - Consultare dictionare pentru limba romana: DEX - Dictionar explicativ, sinonime, antonime, ortografic, arhaisme, regionalisme, etimologic, neologisme.

Tvorba komplexnej geomorfologickej mapy Devínskej Kobyly Chov oviec je už dlho považovaný za ziskový priemysel v poľnohospodárstve.